D  G  D    G
Ref.: Abba, Abba, Ojcze,
      D  G e A  A7 D
Jesteś garncarzem, my gliną Twą
    A7   D
I dziełem Twych rąk.

  D    G    D
1. Twórz nas, obraz Jezusa,
G    D  G      D
Twojego Syna ukształtuj w nas,
G     D
Ukształtuj w nas.

2. Ojcze, uczyń z nas jedno,
Jak Syn jest w Tobie, a Ty jesteś w Nim,
a Ty jesteś w Nim.

3. Tobie cześć, moc i chwała,
Cześć, moc i chwała na wieki, amen,
Na wieki, amen.