C    F    G F G
1. Ty wyzwoliłeś nas Panie
C     F   G
Z kajdan i samych siebie
 C     E    a  F
A Chrystus stając się bratem
  C    F    G
Nauczył nas wołać do Ciebie:

C F C  G C F C  G C E a   d  C G C
Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze! Abba Ojcze!

2. Bo Kościół jak drzewo życia
W wieczności zapuszcza korzenie
Przenika naszą codzienność
I pokazuje nam Ciebie

Abba Ojcze!

3. Bóg hojnym Dawcą jest życia
On wyswobodził nas z śmierci
I przygarniając do siebie
Uczynił swoimi dziećmi.

Abba Ojcze!

4. Wszyscy jesteśmy braćmi
Jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi
I teraz jest jej godzina.

Abba Ojcze!