A, a, a. Adoramus Te Domine!     G D e a D G (D)

Jezu, światłości prawdziwa
Wywyższamy Twe imię

Jezu, Miłości nieskończona
Z Matką Twoją MAryją

Jezu, Mistrzu Apostołów
Z błogosławionymi duchami

Jezu, Doby Pasterzu
Ze wszystkimi świętymi

Ty jesteś naszą nadzieją
Tobie śpiewamy z radością

Jezu, pociecho nieszczęśliwych
Tobie dziś śpiewa cała ziemia