D    A   D       
Albowiem tak Bóg świat umiłował, 
     G     A
albowiem tak Bóg świat umiłował,
D7 G A   D h
umiłował, umiłował, 
  D   A     D
umiłował tak Bóg świat.

2. Że dał nam Syna jedynego, /bis 
dał Syna, dał Syna, 
Jednorodzonego dał.

3. Ażeby każdy, kto weń wierzy, /bis 
nie zginął, nie zginął, 
ale żywot wieczny miał.