e        D
Albowiem tak Bóg umiłował świat,
 C      h     e
Że Syna Jednorodzonego dał,
  e        D
By każdy kto w Niego wierzy,
   C      h       e
Nie zginął, lecz życie wieczne miał
 D  G       D   e       H7
Lecz by mógł żyć na wieki, by mógł żyć na wieki,
 D  G       D   e  C     H7
Lecz by mógł żyć na wieki, by mógł żyć na wieki.