A  D  E fis
1. Alleluja! Biją dzwony, 
E      fis  H7     E7
głosząc w świata wszystkie strony, 
A      fis  E E7
że zmartwychwstał Pan! 
A  E   A E   D A E A
Alleluja, alleluja, alleluja!

2. Biją długo i radośnie, 
że aż w piersiach serce rośnie, 
triumf prawdzie dan.
Alleluja...

3. W majestacie Boskiej chwały 
idzie Chrystus Zmartwychwstały 
między uczniów swych. 
Alleluja...

4. Dzień wesoły nam dziś nastał, 
Pan po męce zmartwychpowstał, 
płynie pieśni ton. 
Alleluja...