Alleluja, Alleluja!
Chwalcie Pana bo dobry,
śpiewajcie Bogu naszemu.
Bo On pełen słodyczy,
Jemu się chwała należy.

Pan wznosi Jerozolimę,
lud rozproszony zgromadza.
On leczy bólem złamanych,
Sam obwiązuje ich rany.

Liczbę gwiazd On ustala,
i każdą zna po imieniu.
Wielki nasz Pan i potężny,
W swojej mądrości niezmierny.

Pan uniżonych podnosi,
Pysznych do ziemi przygniata.
Wyśpiewajcie Panu w podzięce,
Bogu na cytrze zagrajcie!