D      G      D      A7
1. Alleluja, chwalcie Pana u świątyni bram, 
 D        E7       G A7
chwalcie Go na niebiosach pośród gwiazd. 
  D       G       D  A7
Chwalcie Go za wielkie dzieła Jego rąk, 
  D        E7     G A7 A Gis G
chwalcie Go, bo króluje pośród nas.

  G       A h         A G  Ah A G
Ref. Wszystko, co żyje, niech chwali Go, alleluja!
G      A h         A G  Ah A G
Wszystko, co żyje, niech chwali Go, alleluja!

2. Chwalcie Pana dźwiękiem rogu, chwalcie Go, 
chwalcie Go na cytrze i na harfie. 
Chwalcie Go na bębnach, chwalcie tańcem, 
dźwięczcie struny, niech zaśpiewa flet.

3. Na cymbałach dźwięcznych chwalcie Pana, 
na cymbałach brzmiących chwalcie Go. /bis