Alleluja, dziękujcie Panu, bo jest dobry.    a d G C

Bo Jego łaska trwa na wieki
Niech dom Izraela głosi
Jego łaska na wieki

Prawica Pana wzniesiona wysoko
Prawica Pańska moc okazała
Nie umrę, ale żył będę
I głosił dzieła Pana

Kamień odrzucony przez budujących
Stał się kamieniem węgielnym
Stało się to przez Pana
I cudem jest w naszych oczach