1. Alleluja! Jezus żyje!
Już Go dłużej grób nie kryje,
w którym trzy dni spoczywał.
2. Alleluja! Przezwyciężył Jezus czarta.
co nas więził
W tej chwalebnej niewoli.
3. Alleluja! Tryumfuje Prawda,
a fałsz ustępuje
Z ziemi oswobodzonej.
4. Alleluja! Złość zgromiona,
a niewinność wyniesiona
Odzyskała swe prawa.
5. Alleluja! Zmartwychwstały,
jest zastawem wiecznej chwały.
Którą krwawo wyjednał.
6. Alleluja! I my wiemy,
iż z swych grobów powstaniemy
Jak nasz powstał Zbawicie1.
7. Wdzięcznym sercem Alleluja!
zaśpiewajmy
Alleluja, Zbawcy Zmartwychwstałemu.