Alleluja miłość Twa        A | fis
jak blask słońca nad nami wciąż trwa cis | D | E | E7
Alleluja niech biją dziś dzwony    D | A | fis
niech wielbi Cię cały świat Alleluja h | E | A

Alleluja nuci świat 
alleluja miłości to znak 
Alleluja niech miłość nad nami 
Złotymi strunami gra Alleluja

Alleluja płynie pieśń 
Alleluja ku niebu ją nieś 
tam gdzie słońce tam gdzie wiatr 
gdzie radośnie śpiewa ptak 
prostą nuci pieśń Alleluja