D fis G A      D fis G A
A---------lleluja!

D 
On jest Światłem, 
e
On jest Drogą, 
fis
Prawdą, Życiem! 
G           A
Jezus Panem jest!