E   H7   A       H7   E
Alleluja! Pan dziś nawiedza swą świątynię
 A      H7   E   A       H7|E
Pan nawiedza swą świątynię, Tu Jego chwała brzmi.