D  G  D  G   D  G   D  G
Alleluja, (alleluja), alleluja, (alleluja)!
       D         G
Panem jest, (Panem jest), Panem jest,
          D    A7
{Panem jest), Jezus moim Panem jest.
D   G  D   G D   G   D   G
Alleluja, (alleluja), alleluja, (alleluja)!
     D         G
Panem jest, (Panem jest}, Panem jest,
          D    A7
(Panem jest), Jezus moim Panem jest.
G7      G A    D
Alleluja! Jezus Panem jest.

2. Królem jest.

3. Zbawcą jest.