E E46 H   E   A  H  E 
Ref. A-------alleluja, wielbimy Ciebie, 
A6     H    E H
Ty jesteś Królem chwały.

  E E46 H  E 
1. Abba, Abba Ojcze, 
[A    H   E]
pochyl się nad nami, 
  A6 H  E H
dziećmi miłości.

2. Jezu, 
Ty jesteś Panem 
ku chwale Boga Ojca.

3. Słowo, Słowo Życia 
być z Tobą, słuchać Ciebie; 
w Tobie się zanurzyć:

4. Tchnienie miłości, 
Duchu Boży, 
wieczny Płomieniu.

5. Święty, Święty, Święty 
Tyś był, Tyś jest, 
Ty przychodzisz.

6. Z Cherubinami wielbimy Ciebie, 
nową pieśń śpiewamy, 
Królestwo Twoje jest w nas.

7. Alleluja, 
ciesz się Syjonie, 
Oblubieniec nadchodzi.

8. Alleluja, 
zapalcie lampy, 
wyjdźcie Mu na spotkanie.