F   C7   F
1. Anioł pasterzom mówił,
     B   F G  C
"Chrystus się wam narodził,
 a   B a   C7   F  G C
W Betlejem, nie bardzo podłym mieście,
a  C7    F G C
Narodził się w ubóstwie,
 F   B  F C F
Pan wszego stworzenia".

2. Chcąc się dowiedzieć tego,
Poselstwa wesołego,
Bieżeli do Betlejem skwapliwie,
Znaleźli Dziecię w żłobie,
Maryję z Józefem.

3. Taki Pan chwały wielkiej,
Uniżył się Wysoki:
Pałacu kosztownego żadnego,
Nie miał zbudowanego,
Pan wszego stworzenia.

4. O dziwne narodzenie,
Nigdy nie wysłowione,
Poczęła Panna Syna w czystości,
Porodziła w całości,
Panieństwa swojego.