G  C   G  D  e  C D
Ref. Alleluja, alleluja, alleluja. 
G  C  G  D  e  C D
Alleluja, alleluja, Alleluja.

1. Chwalcie Pana w Jego świątyni, 
chwalcie Go na Jego nieboskłonie.
Chwalcie Go za wielkie Jego dzieła, 
chwalcie Go za wielką Jego moc.