F
1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem, 
   B  F C7
Wesoła nowina.
 F
Że Panna czysta, że Panna czysta 
    B  F C7
Porodziła Syna.
C7
Chrystus się rodzi,
F       C7
nas oswobodzi, Anieli grają, 
F       F
Króle witają, Pasterze śpiewają, 
F
bydlęta klękają,
   D7  g  C7  F
Cuda, cuda ogłaszają.

2. Maryja Panna, Maryja Panna, 
Dzieciątko piastuje.
I Józef święty, I Józef święty, 
Ono pielęgnuje.
Chrystus się rodzi...

3. Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce, 
Panna Syna rodzi,
Przecież On wkrótce, Przecież On wkrótce, 
Ludzi oswobodz1.
Chrystus się rodzi...

4. I trzej Królowie, i trzej Królowie, 
Od wschodu przybyli,
I dary Panu, i dary Panu, 
Kosztowne złożyli. 
Chrystus się rodzi...

5. Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my, 
Przywitać Jezusa,
Króla nad królami, Króla nad królami, 
Uwielbić Chrystusa.
Chrystus się rodzi...