C                G     F       G          C
1. Gdy się rodziłeś Panie z Marii skromnej i cichej,
C                 G         d      G       C
Żłóbek Ci był posłaniem w stajni podłej i lichej.
C                  G     F      G         C
W niegościnnym Betlejem miejsca Tobie nie było,
C                 G    d         G         C
A Tyś jest Zbawicielem i nam przyniosłeś miłość.

C                F    G                 C
Ref. A na dutkach Ci grali pastuszkowie zdziwieni,
a             d       G                C
Aniołowie śpiewali: "Pokój ludziom na ziemi".
C                F      G                  C
Dzieciąteczko maleńkie, cudzie dany nam z nieba,
a              F       G                  C
Kolędeczkę, piosneczkę chcę dziś Tobie zaśpiewać.

2. Gdy się rodziłeś Panie boską chwałą okryty,
To Ci nie było dane szczęście ani zachwyty.
Płaczesz mała Dziecino, kwilisz z biedy i chłodu,
Tyś jest Bożą nowiną o nadejściu swobody.

Ref. A na dutkach Ci grali pastuszkowie zdziwieni,
Aniołowie śpiewali: "Pokój ludziom na ziemi".
Dzieciąteczko maleńkie, cudzie dany nam z nieba,
Kolędeczkę, piosneczkę chcę dziś Tobie zaśpiewać.