F    g   F  C
1. Gloria, gloria, zawołajmy, 
 F    g   F   C 
gloria, gloria zaśpiewajmy. 
 a     C7   g C
Chwała bądź na wysokości, 
a    C7     g C
a pokój ludziom w niskości, 
F   g    F C F
pokój ludziom w niskości.

2. Pokłon złóżmy z pasterzami, 
nućmy zgodnie z Aniołami: 
Chwała bądź...

3. Adorujmy wcielonego 
Syna Boga przedwiecznego: 
Chwała bądź...

4. Całym sercem się radujmy, 
z całej duszy wyśpiewujmy: 
Chwała bądź...