e  D  G   h 
Alleluja. Alleluja, 
e      D   G h7 e
Jezus jest Królem wieków. /bis
  G   D   e
On władzę ma na zawsze
  D   e     D  G h7 e
na wieki, Jezus jest Królem wieków. 
 G   D    e     D
To Królestwo nie zginie na wieki,
 e      D  G h7 e
Jezus jest Królem wieków. /3x

Zak. Alleluja. Alleluja, 
Jezus jest Królem wieków. /bis 
Jezus jest Królem wieków.