D     G  D      A7 D
1. Jezusa narodzonego wszyscy witajmy, 
 D     G   D     A7  D
Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy; 
D    G     e    A 
oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, 
 D   h  G  e  A7    D
skłaniajmy swe czoło Panu naszemu.

2. Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie, 
że to Bóg i Człowiek prawy leży na sianie; 
oddajmy wesoło...

3. Oddajmy też za kadzidło Panu nadzieję, 
że Go będziem widzieć w niebie, mówiąc to śmiele; 
oddajmy wesoło...

4. Oddajmy za mirę miłość na dowód tego, 
że Go nad wszystko kochamy, z serca całego; 
oddajmy wesoło...

5. Przyjmij, Jezu, na kolędę te nasze dary, 
przyjmij serca, dusze nasze za swe ofiary, 
byśmy kiedyś w niebie, posiąść mogli Ciebie 
posiąść mogli Ciebie na wieki wieków.