a         e 
1. Panem jest Wszechmogący Bóg, 
a         e7
Panem jest, wywyższajmy Go, 
   a     e   a
bo wielka jest Jego moc.

   a     e     G   a
Ref. Alleluja, alleluja, alleluja. /bis

2. Mocy ma, miłuję Cię, sławię Imię Twe,
chwalę Cię wśród narodów, 
mój Panie i Wybawicielu.

3. Radujmy się, weselmy się, 
oddajmy chwałę Bogu, 
nasz Bóg jest godzien uwielbienia, 
Bóg jest godzien uwielbienia.