d
Słuchaj domu Dawida:
   g           A
Oto Pan sprawi dla was zbawienia znak:
 d
Panna pocznie i zrodzi
 g     A
Syna Emmanuela!
    B      g
Więc drogę Panu przygotujcie,
  A              A7     D
ścieżki swe równajcie, niechaj góry zniżą się.

    D
Ref. Przejrzą oczy niewidomych,
g
uszy głuchych się otworzą,
 C          C7
chromy jak jeleń wyskoczy,
 F       A
język niemych weselem krzyknie,
             d
na pustyni trysną zdroje wód.

2. Pień Jessego zakwitnie,
korzeń odrośl wypuści zbawienną
i spocznie na niej Duch Pana.
Bóg przybędzie pełen mocy,
nawiedzi lud swój i wyzwoli,
sprawiedliwość wzejdzie, a zbawienie owoc da.

3. Wschodzi gwiazda z Jakuba,
z Izraela podnosi się berło.
Wyśpiewuj córo syjońska,
krzycz z radości Izraelu,
twój Król i Pan jest pośród ciebie.
On na zawsze zniszczy śmierć i otrze każdą łzę.