D        G     E A
A-a-a-alleluja, Ho-ho-ho-hosanna!
 D    h         G   A      D
Mój Pan kocha mnie, - Jego radość jest w sercu mym!