Alleluja mój Ojcze, że Syna dałeś nam D e G D 
Dałeś Go przez miłość Swą       D e 
By przez śmierć odkupił nas      G D
Wiedząc, że wydamy Go i że zginie z naszych rąk G A h A 
Alleluja mój Ojcze, w Jego śmierci życie me   D e G D
Alleluja mój Ojcze, w Twoje ręce składam je.   D e G D