D    h
Ref. Aby byli jedno, 
        A
żeby świat zobaczył.
 D      h
Ażeby mieli miłość, 
 e  A   D
żeby świat uwierzył.

  D         h     A
1. Fałszywy krzyk sloganów, egoizmu rwąca rzeka.
 D       h    e          A
Łamią ludzkie serca, niszcząc w nas człowieka.
 D            h
Nasz świat przeklętym sprawom
  A
Niewolniczo chyli czoła.
 D
A syn Wszechmogącego,
  A       D
Chrystus ciągle woła.

2. Choć zło stale nas łudzi, obietnica jest nam dana,
Że wszystko stworzenie, zbawi się przez Pana.
W daremnych choćby trudach nie traćmy nigdy ducha.
Ufajmy Chrystusowi, On wciąż się modli, posłuchaj.