1. C    F     C
  Gdy się Chrystus rodzi
  A   d    G  C
  I na świat przychodzi
   C   F      C
  Ciemna noc w jasnościach
  A   d    G C
  Promienistych brodzi
  G     C 
  Aniołowie się radują
  G       C 
  Pod niebiosa wyśpiewują 
       F   G7 
  Gloria, gloria, gloria 
  C   F   G C  
  In excelsis De-o

2. Mówią do pasterzy,
którzy trzód swych strzegli.
Aby do Betlejem,
czym prędzej pobiegli.
Bo się narodził Zbawiciel,
Wszego świata Odkupiciel,

Gloria...

3. "O niebieskie Duchy,
i posłowie nieba.
Powiedzcież wyraźniej
co nam czynić trzeba:
Bo my nic nie pojmujemy,
Ledwo od strachu żyjemy".

Gloria...

4. "Idźcież do Betlejem,
gdzie Dziecię zrodzone,
W pieluszki powite,
w żłobie położone:
Oddajcie Mu pokłon boski,
On osłodzi wasze troski".

Gloria...