D      G    D    e A7 D
Alleluja, bo króluje Pan Wszechmogący Bóg!
   G       D     E
Radujmy się, weselmy się i oddajmy całą chwałę
A7     D     G  D     e A7 D
Bogu, alleluja, bo króluje Pan Wszechmogący Bóg.

ALLELUJA, MIŁOŚĆ TWA
  A fis A    A  fis
1. Alleluja, miłość Twa
    cis  fis       E  E7
Jak blask słońca nad nami wciąż trwa.
cis D           A E
Alleluja niech biją, dziś dzwony,
fis        h     E7  A D d A
Niech wielbi Cię cały świat. Alleluja!

2. Alleluja, płynie pieśń.
Więc wraz z nami ku niebu ją wznieś.
Alleluja! ...