1. Alleluja! Żyw już jest śmierci zwyciężyciel. Dziś z grobu swego powstaje
Chrystus, nas grzesznych Wybawiciel, Wieczny nam żywot nastaje.
(Niech więc brzmi dziś ziemia cała: Badź Zbawcy wieczna cześć chwała.) x2
Alleluja, Alleluja, Alleluja!

2. Alleluja! Na krótko odpocząwszy sobie po ciężkim bolesnym boju,
W swym cichym i spokojnym grobie, w niezamąconym spokoju.
(Z snu sięprzebudził ziemskiego, wrócił do Ojca swojego.) x2
Alleluja, Alleluja, Alleluja!

3. Alleluja! Powstał w swym przechwalebnym ciele, wszystko wskroś przenikającym;
Z nim wstały radość i wesele na ziemi przemijające,
(Gdy chciał, proch ten ziemski zrzucił i znów do Ojca powrócił.) x2
Alleluja, Alleluja, Alleluja!

4. Alleluja! Najgłówniejsze dzieło wykonał: całego świata zbawienie.
Niedowiarstwom ich moc odebrał, a błędom dał oświecenie:
(Utwierdził Ewangelię, Głosić ją kazał wszem ludom.) x2
Alleluja, Alleluja, Alleluja!

5. Alleluja! Na silnej skale już spoczywa Chrystusa wiary ustawa,
Gdy chrześcijan dzieńsię zaćmiewa, nowe im światła nastawa,
(Do nieba Jezus wiedzie ich w nagrodęmąk i trudów swych.) x2
Alleluja, Alleluja, Alleluja!

6. Alleluja! JużJezus Chrystus zmartwychpowstał, Chrześcijaninie raduj się,
Że ciało twoje znów ożyje, Zwycięzca śmierci wskrzesi je;
(Wprowadzi za trudy, znoje do chwały niebios podwoje.) x2
Alleluja, Alleluja, Alleluja!