D               h
Ref. Alleluja, Glory, alleluja, chwalmy Go. 
                  G
Alleluja, Glory, alleluja, chwalmy Go. 
                  A
Alleluja, Glory, alleluja, chwalmy Go. 
                  D
Alleluja, Glory, alleluja, chwalmy Go.

   D                 h
Chwalcie Pana na niebiosach (chwalmy Go). 
                    G
Chwalcie Pana na wysokościach (chwalmy Go). 
                    A
Chwalcie Pana w Jego świątyni (chwalmy Go).
                     D
Chwalcie Pana za potężne czyny (chwalmy Go).

Chwalcie Pana na potężnych trąbach; 
chwalcie Pana na harfie i cytrze;
chwalcie Pana na cymbałach brzmiących; 
chwalcie Pana na strunach i flecie.

3. Chwalcie Pana wszyscy aniołowie; 
chwalcie Pana wszystkie zastępy;
chwalcie Pana słońce i księżycu; 
chwalcie Pana gwiazdy świecące.