G    D     eH7e D
Ref. Alleluja, alleluja, alleluja! /bis

       G       D
1. Chwalcie Pana, bo jest wierny, 
   C     H7
Jego Imienia wzywajcie, 
D7   G       D
rozgłaszajcie Jego dzieła 
     e        H7
pośród wszystkich ludów ziemi.

2. Śpiewajcie Panu wdzięcznie, 
bo uczynił wielkie rzeczy. 
Niechaj będzie to wiadome 
na całej naszej ziemi.

3. Krzycz z radości i wesela 
mieszkanko Syjonu, 
bowiem wielki się okazał
w tobie Święty Izraela.